Педагогика

Фильтрация:

Нижеследующие ресурсы загрузил(а): ( ресурсов)


Количество ресурсов: 3986

Таълим менежменти журнали
Халк таълими вазирлиги хузуридаги Таълим менежменти журналининг 2005-2006 йиллардаги сонлари такдим этилган
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1694 |  Закачек: 539 |  Размер: 5990КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая педагогика
Педагогик психология
Маътн
Дата добавления: 23.05.09 | Просмотров: 1686 |  Закачек: 927 |  Размер: 23КБ |
Тип материала: Тест |  Раздел: Психология
Миллий истиклол гояси ва маънавият асослари фани буйича маъруза матни
Дунёнинг мафкуравий куриниши, мафкуравий полигонлар, мафкуравий тасир, мафкуравий иммунитет, мафкуравий профилактика, мафкуравий...
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1664 |  Закачек: 964 |  Размер: 18КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Информатика ва ахборот технологиялари
Информатика ва ахборот технологиялари/ Тузувчи: Аскаров Фахритдин Абдушарипович – ВПКТМОИ катта укитувчисиТакризчилар: .Матлатипов -...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1634 |  Закачек: 563 |  Размер: 386КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Касб-хунар коллежларида махсус фанларни электрон дарсликлар воситасида укитиш.
Замонавий таълим шароитида касб-хунар коллежлари ўкувчиларининг мустакил ишлаш фаоллигини ошириш.
Дата добавления: 11.04.08 | Просмотров: 1624 |  Закачек: 592 |  Размер: 12КБ |
Тип материала: Статья |  Раздел: Технические средства обучения и учебное оборудование
Ona tili
O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni qachon qabul qilingan?
Дата добавления: 10.02.09 | Просмотров: 1607 |  Закачек: 857 |  Размер: 25КБ |
Тип материала: Тест |  Раздел: Психология
Жисмоний тарбия ва спорт психологияси
Мусобака хакида тушунча. Старт олди холатлари ва уларни характеристикаси. Fалаба ва маглубиятга психологик характеристика. Спортчини...
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 1603 |  Закачек: 1061 |  Размер: 82КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая психология
Умуми психологияси.
Узбекистон Республикасининг мустакилликка эришганига ун икки йил тулди. Мустакиллик халк хужалигининг, фан, маданият, санъатнинг...
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1603 |  Закачек: 1305 |  Размер: 74КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая психология
Reproduktiv salomatlik va tibbiy madaniyat asoslari
Hozirgi kunda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta’lim to‘g‘risida” gi qonunning 2-bosqichiga o‘tilgan vaqtda, pedagogik jarayon har bir O’quvchining o‘ziga xosligiga asoslangan holda tashkil etish bilan uning jismoniy, aqliy,...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1599 |  Закачек: 566 |  Размер: 19КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Махмудхужа Бехбудий. Хаёти ва фаолияти.
XX аср бошларида Туркистон жадидчилигига асос солган ва Туркистон жадидларининг “отаси” деб ном олган Махмудхужа Бехбудий сингари...
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1596 |  Закачек: 831 |  Размер: 4КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Малака ошириш тизимида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг таълимий имкониятлари
Инновацион технологиялар узлуксиз таълим тизимини ривожлантиришнинг энг мухим омилларидан хисобланади. Малака ошириш тизимида уларни...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1594 |  Закачек: 372 |  Размер: 9КБ |
Тип материала: Статья |  Раздел: Образование взрослых. Повышение квалификации. Самообразование
Тарих. Халкаро ташкилотлар ва уларнинг максад ва вазифалари
Тарих. Халкаро ташкилотлар ва уларнинг максад ва вазифалари/ номли ушбу маърузалар матни Навоий ПХКТМОИ томонидан ишлаб чикилган ва...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1588 |  Закачек: 267 |  Размер: 34КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Педагогик технологиялар
Педагогик технологиялар хакида дарслик
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 1588 |  Закачек: 1136 |  Размер: 140КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая педагогика
Bolalar psixologiyasi va uni o`qitish metodikasi
Maruza ma'tn
Дата добавления: 18.12.08 | Просмотров: 1571 |  Закачек: 1216 |  Размер: 38КБ |
Тип материала:  |  Раздел: Возрастная психология
Умумий психология
Психика деб бизнинг ички дуне, яъни образлар,фикрлар,
Дата добавления: 27.12.08 | Просмотров: 1563 |  Закачек: 850 |  Размер: 102КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Психология
“Миллий истиклол гояси ва маънавият асослари” фанидан режа,
“МИЛЛИЙ ИСТИЫЛОЛ ЬОЯСИ ВА МАЪНАВИЯТ АСОСЛАРИ” фанидан режа, ўкув дастури ва маъруза матнлари тўплами
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1561 |  Закачек: 561 |  Размер: 96КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Boshlang`ich sinflarda ona tili o`qitish metodikasi.
Ushbu ma’ruzalar matni prоf. Q. Qоsimоvaning «Bоshlang’ich sinf оna tili o’qitish mеtоdikasi» darsligi asоsida tuzilgan bo’lib, bоshlang’ich sinflarda оna tili o’qitishning umumiy masalalarini o’z ishiga оladi.
Дата добавления: 14.07.08 | Просмотров: 1555 |  Закачек: 1549 |  Размер: 59КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Электрон дарслик структураси
Умумтаълим мактаблари 9 синфи учун Информатика ва хисоблаш техникаси асослари фанидан яратилган электрон дарслик структураси.
Дата добавления: 03.05.08 | Просмотров: 1541 |  Закачек: 772 |  Размер: 18КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Образование взрослых. Повышение квалификации. Самообразование
Талабалар уртасида соглом турмуш тарзи асосларини таргиб килиш.
Олий ўкув юртлари (ОЎЮ) фаолиятининг мухим таркибий кисми.
Дата добавления: 17.04.08 | Просмотров: 1536 |  Закачек: 349 |  Размер: 9КБ |
Тип материала: Статья |  Раздел: Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей профессиональной школы
Педагогик технология ва педагогик
Педагогик технология ва педагогик махорат фани филолог мутахассислиги бўйича таълим олаётган иккинчи босқич магистрлари учун...
Дата добавления: 12.11.08 | Просмотров: 1532 |  Закачек: 593 |  Размер: 63КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Bolalar psixologiyasi
Болалар психологияси фанининг предмети ва методлари. Болалар психологияси фанининг бошка фанлар билан алокаси.
Дата добавления: 25.01.07 | Просмотров: 1526 |  Закачек: 1061 |  Размер: 45КБ |
Тип материала: Другие |  Раздел: Общая психология
Ижтимоий ва оила психологияси
Ижтимоий ва оила психологияси фанидан тест саволлар
Дата добавления: 23.05.09 | Просмотров: 1525 |  Закачек: 854 |  Размер: 26КБ |
Тип материала: Тест |  Раздел: Психология
Agroekologiyadan amaliy mashg`ulotlar
Ushbu qo`llanma jamiyat va insoniyt oldida turgan muammolar ichida ekologik holatni sog`lomlashtirish kabi eng dolzarb muammoga bag`ishlangan. Ekologiya muammosi davrimizning muammolaridan biri, uning xavfi hatto yadro xavf- xataridan dahshatiroq...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1525 |  Закачек: 919 |  Размер: 61КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
«Жахон мамлакатлари»
Кенг омма диккатига такдим этилётган «Жахон мамлакатлари» китобида дунёдаги икки юздан ортик давлатлар хакидаги маълумот берилган. Шу...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1515 |  Закачек: 848 |  Размер: 389КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Yangi axborot texnologiyalari va ularda ta’limda foydalanish
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to’g’risida”gi 2002-yil 30-maydagi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining “Kompyuterlashtirishni yanada...
Дата добавления: 23.03.07 | Просмотров: 1512 |  Закачек: 565 |  Размер: 41КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Тарбиявий ишлар методикаси
Тарбиявий ишлар методикаси
Дата добавления: 13.05.09 | Просмотров: 1486 |  Закачек: 572 |  Размер: 37КБ |
Тип материала: Тест |  Раздел: Педагогика
Футбол тарихи, техника ва тактикаси
Футбол тарихи, техника ва тактикаси/номли ушбу маърузалар матни Хоразм ПХКТМОИ томонидан ишлаб чикилган ва институт Илмий Кенгаши...
Дата добавления: 10.04.07 | Просмотров: 1482 |  Закачек: 447 |  Размер: 20КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Общая педагогика
Она тили ва адабиёт
Она тили ва адабиёт 1 дарсларида ноанъанавий усулларни қўллаш амалиёти орқали тингловчиларнинг билим ва кўникмаларини мустаҳкамлаш ,...
Дата добавления: 01.04.09 | Просмотров: 1481 |  Закачек: 536 |  Размер: 240КБ |
Тип материала: Текст лекций |  Раздел: Народное образование Педагогика
Eksperimental psixologiya
Eksperimental tadqiqot natijalarini ma’lum bir statistik metodlar orqali tavsiflanishi mumkin. Har bir holatda qaysi statistik metoddan foydalanish qo’llaniladigan o’lchov shkalasi tipiga bog’liq bo’ladi
Дата добавления: 11.04.08 | Просмотров: 1478 |  Закачек: 743 |  Размер: 124КБ |
Тип материала: Практикум |  Раздел: Прикладная (практическая) психология
Bolaga do`stono munasabatdagi maktab dasturi asosida interfaol mashqlardan foydalanish
Ushbu ko`rsatma umumiy o`rta ta`lim maktablari tarix fani o`qituvchilari uchun yordamchi qo`llanma sifatida tayyorlangan. Ko`rsatmada BDMM dasturi asosida interfaol usulda darsni tashkillashtirish bo`yich mashg`ulotlar tavsiya etilgan.
Дата добавления: 01.03.10 | Просмотров: 1477 |  Закачек: 0 |  Размер: 25КБ |
Тип материала: Методические указания |  Раздел: Технические средства обучения и учебное оборудование