Фильтры

Navoiy lirikasida xolu xat tasviri


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rasulova Adiba
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
62
Дата создания:
2016-07-22 14:44:24
Mavzuni yoritish jarayonida quyidagi maqsad va vazifalar belgilandi: A.Navoiyning lirik merosi, xususan, “Xazoyin ul-maoniy” devonlarining yaratilish tarixi, mavzu ko’lami, janrlar tarkibi haqidagi ma’lumotlarni umumlashtirish; shoir she’riyatining keng ko’lamliligi, uni mavzularga ajratish tamoyillari xususida fikr yuritish; shoir she’riyatidagi timsollar tizimi, xususan, ma’shuqa tasviri va uning o’ziga xos jihatlarini tahlil qilish; ma’shuqa va uning tashqi qiyofasi tasviridagi o’ziga xoslik masalalarini o’rganish; Navoiy lirikasidagi qosh, ko’z, kiprik, lab tasviri bilan bog’liq baytlarni sharhlash; ma’shuqa xolu xati bilan bog’liq baytlarni talqin qilsih; ma’shuqa xolu xati bilan bog’liq g’azallarni tahlil qilish; shu asosda shoir lirikasidagi ma’shuqa va uning sifatlariga bag’ishlangan g’azal va baytlarni tahlil qilish hamda shoir poetic mahorati xususida xulosalar chiqarish.

Информатикани ўқитишда интерфаол усуллар


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Эшназарова Марғубахон
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2015
Издательство:
Namangan
Количество страниц:
68
Номер УДК:
23
Дата создания:
2016-07-22 14:38:30
Олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари, талабалари ҳамда Наманган вилояти халқ таълими ўқитувчиларининг “Информатика” фанини замонавий АКТ ва педагогик технологияларидан фойдаланган ҳолда таълим жараёнларини ташкил этиш бўйича услубий қўлланма

Kompleksli o'zgaruvchilar nazriyasi


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
R.M.Hakimov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
NamDU
Количество страниц:
40
Дата создания:
2016-07-22 12:58:31
Prezidentimizning O‘zbeksiton Respublikasi Oliy majlisi qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi 2010-yil 12-noyabrda qilgan “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” nomli ma’ruzalarida davlat hokimiyati va uni boshqaruvini demokratlashtirish, sud huquq tizimini isloh etish,axborot sohasini isloh qilish va so‘z erkinligini ta’minlash, O‘zbekistonda saylov erkinligini ta’minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish,fuqarolik jamiyati insituti shakllantirish va rivojlantirish,demokratik bozor islohotlarini va iqtisodiyotini liberallashtirish va yanada chuqurlashtirish kabi masalalar to‘g‘risida atroflicha ma’ruza qildilar.

Fumksional matematika


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Matematika kafedrasi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
NamDU
Количество страниц:
270
Дата создания:
2016-07-22 12:51:57
Xurmatli Prezidentimiz I.A.Karimovning “Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari” nomli asarida hozirgi davrdagi jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining mazmuni, kelib chiqish sabablari va salbiy ta’siri oqibatlari, O‘zbekiston inqiroz ta’siri oqibatlarining oldini olish va yumshatishga asos bo‘luvchi omillar, mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiyalash va yangilashni izchil davom ettirish borasida qo‘lga kiritilayotgan yutuqlar, ustuvor yo‘nalishlar, mavjud muammolar va ularni hal etish yo‘llari to‘g‘risida talabalarga bilim berish maqsadida asosiy masalalar atroflicha yoritib berilgan.

Вольфрамнинг ультрадисперс кукунларидан конструкцион материаллар яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нурмуродов Салохиддин Дусмуродович
Год издания:
2016
Номер УДК:
669:583.9, 669:14.018, 621:74.04
Дата создания:
2016-07-22 12:47:26
Тадқиқотнинг мақсади қийин эрийдиган металларнинг ультрадисперс кукунларини ишлатган ҳолда конструкцион материаллар яратиш ва вольфрамнинг ультрадисперс кукунларини саноат миқёсида ишлатиш учун назарий ва амалий асослашдан иборат.

Аэродинамика жараёнлари асосида юқори самарали марказдан қочма чанг тутгичларни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Маликов Зафар Маматқулович
Год издания:
2016
Номер УДК:
532.526.4
Дата создания:
2016-07-22 12:42:20
Тадқиқотнинг мақсади кўп муҳитли оқимларнинг аэродинамика назарияси асосида юқори самарали чанг тутгичлар ҳамда чанг шароитида ишловчи транспорт воситалари ва махсус техникаларнинг ички ёнув двигателлари учун ҳаво тозалагичларни ишлаб чиқишдан иборат.

Binomial qonun bo’yicha taqsimlangan tarmoqlanish jarayoni


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Umarov Elmurod To’lqinovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NamDU
Количество страниц:
111
Дата создания:
2016-07-22 12:42:07
Dissertatsiya mavzusining asoslanishi va uning dolzarbligi: Ushbu magistrlik dissertatsiya “Binomial qonun bo’yicha taqsimlangan tarmoqlanish jarayoni” deb nomlangan . Tarmoqlanish jarayoni juda ko’p sohalarida keng qo’llaniladi: jumladan demografiya, biologiya, meditsina, fizika, ommaviy xizmat ko’rsatish nazariyasida va xokazolarda. Shu o’rinda Prezidentimiz Islom Abdug’aniyevich Karimov ma’ruzalarida quyida fikrlarni aytib o’tdilar.

Qaytaruvchi ekranli tasodifiy jarayonlar haqid


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Toshxonov Azizbek Tursunboyevich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NamDU
Количество страниц:
78
Дата создания:
2016-07-22 12:36:06
SHu bilan lemma isbotlandi. SHunday qilib, ko’zlangan natijaga erishish uchun tengliklarning o’ng tomonidagi funksiyalarning asimptotik tahlilini qilish yetarli ekan. Bu ish 5-paragrafda amalga oshirildi va bizga funksiyalarning tayyor asimptotik yoyilmalaridan foydalanish qoladi. Bu yerda asosiy qiyinchiliklar

Zaxiradagi tiklanuvchi elementlar uchun takrorlanuvci sistemada limit teoremalar


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Sobitov Ravshan Abduraimxonovich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NamDU
Количество страниц:
65
Дата создания:
2016-07-22 12:25:11
Ushbu magistrlik dissertatsiyasi “Zaxiradagi tiklanuvchi elementlar uchun takrorlanuvci sistemada limit teoremalar” deb nomlangan va ehtimallar nazariyasining bozor iqtisodiyotiga taqbiqidir. Dissetatsiya sahifada bayon etilgan bo’lib,Kirish va III bobdan iborat.Kirish qismida tanlangan mavzuning dolzarbligi,ahamiyati, yo’nalishning o’rganganlik darajasi,shu yo’nalishda ish olib borogan olimlar va erishilgan natijalar haqida umumiy ma’lumotlar keltirilgan.

Keli daraxtida ba’zi modellar uchun kuchsiz davriy asosiy holatlar va gibbs o’lchovlari


 
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Rasulova Muhayyo Akbarjon qizi
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NamDU
Количество страниц:
86
Дата создания:
2016-07-22 12:14:56
Keli daraxtida adik Gibbs o‘lchovlari nazariyasi U.A.Roziqov va F.M.Muxammedovlar tomonidan rivojlantirilgan. Asosan Izing, Potts, model va bu modellarning ba'zi bir umumlashmalari uchun fazoviy o‘tish mavjud emasligi ( adik Gibbs o‘lchovi yagonaligi) isbotlangan. Shuningdek, parametrlarning fazoviy o‘tish mavjud bo‘ladigan qiymatlari ko‘rsatilgan. Masalan, spin qiymatlari to‘plamga tegishli bo‘lgan adik Potts modeli uchun faqat va faqat son ga karrali bo‘lganda fazoviy o‘tish mavjud bo‘lishi isbotlangan.
Сообщить об ошибке Транслит