Фильтры

: Huquqiy munosabatlar va ularning tuzilishi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:52:07
Dars maqsadi: O’quvchilarga huquqiy munosabatlar va ularning tuzilishi haqida ma’lumot berish; O’quvchilarni huquqiy bilimli, mustaqil fikrli, Vataniga va milliy istiqlol g’oyalariga sadoqatli komil insonlar sifatida tarbiyalash; O’quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini va huquqiy madaniyatini o’stirish. Dars turi: Yangi bilm va tushunchalarni shakllantiruvchi. Dars usuli: Savol-javob,”Domino” ,“Klaster”

Қоннинг томирлар бўйлаб ҳаракати


 
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:49:35
Darsning ta’limiy maqsadi: O’quvchilarni qon oqish tezligi, tomir urushi(puls), qon bosimi , yurak va qon tomirlari faoliyati, ularning ahamiyati bilan tanishtirish. Darsning tarbiyaviy maqsadi: O’quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, ekologik, iqdisodiy, estetik va gigiyenik tarbiya berish. Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: O’quvchilarni yangi mavzuga oid bilimlari, ularni o’z hayotida qo’llay olishi,darslik ustida mustaqil ishlash ko’nikmalarini rivojlantirish. Darsni juihozlash:Qon tomirlarining tuzilishiga oid rasmlar, proyektor, ekran, o’quv film, jadval.

“O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplari” mavzusidagi dars ishlanmasi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:46:21
Ushbu dars ishlanma O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni va “Kadrlash tayyorlash milliy dasturi”ni hayotga tatbiq etish maqsadida ishlab chiqilgan “Umumiy o’rta ta’lim maktablaridagi huquqga yo’naltirilgan 9-sinflar uchun davlat ta’lim standarti ” asosida huquq darslarida o’tish uchun mo’ljallangan

O’zbekiston Respublikasining sud tizimi.


 
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:43:44
Dars maqsadi: O’quvchilarga sudning inson huquqlari himoyasidagi asosiy bo’g’in ekanligini odil sudlovni amalga oshirishdagi asosiy talablar, sudyalarning asosiy huquq va majburiyatlari, sud faoliyati konstitutsiyaviy tamoyillari haqida ma’lumot berish. O’quvchilarni konstitutsiya va qonunlarni hurmat qiladigan huquqiy jihatdan madaniyatli, mustaqil fikrli insonlar sifatida tarbiyalash. Ularning huquqiy BKMlarini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini o’stirish.

Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:42:04
Maqsad: -o’quvchilarga Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi haqida ma’lumot berish; -o’quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash; -o’quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini oshirish; Dars turi:yangi tushuncha,bilimlarni shakllantirish. Dars metodi:Tarmoqlar (klaster) uslubi. Dars jihozi:darslik, dunyoning siyosiy xaritasi, texnik vosita

Davlat va huquq asoslari


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:40:28
Dars maqsadi: O’quvchilarga huquqiy javobgarlik va uning turlari haqida ma’lumot berish. O’quvchilarni huquqiy bilimli, madaniyatli va mustaqil fikrli insonlar sifatida tarbiyalash. O’quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini o’stirish. Dar turi:Yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchiruvchi. Dars usuli:Savol-javob, suhbat, “Bingo”, klaster.

Asosiy makroiqtisodiy ko`rsatkichlar.


 
- 0 +
Уровень:
Дошкольное образование
Дата создания:
2015-03-31 18:38:55
Dars maqsadi: Mamlakat iqtisodiyotining asosiy ko’rsatgichlarini bilish va ularni farqlay olish; Sodda misollarda YAIM, YAMM, SIM, SMM va MD ni hisoblay olish; Asosiy makroiqtisodiy ko’rsatgichlarning mamlakat iqtisodiyotidagi o’rnini bilish; Darsning shiori: Vatanimiz iqtisodiyoti va xalqimiz farovonligini yuksaltirishda o’z hissamizni qo’shaylik.

Qadimgi Xorazm, Qang’ va Dovon davlati


 
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:36:56
Maqsad: -o’quvchilarga Qadimgi Xorazm, Qang’ va Dovon davlati haqida ma’lumot berish; -o’quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash; -o’quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyatini oshirish; Dars turi:yangi tushuncha,bilimlarni shakllantirish. Dars metodi:Blits-so’rov,suhbat metodi. Dars jihozi:darslik, dunyoning siyosiy xaritasi, texnik vosita

“Insonning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlari”


 
- 0 +
Уровень:
Общее образование
Дата создания:
2015-03-31 18:33:43
Darsning ta’limiy maqsadi: O’quvchilarga insonning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlari mundarijasini ochib berish va ularning shaxs uchun ahamiyatini ko’rsatish, shaxs tomonidan o’z ijtimoiy va iqtisodiy huquqlari ro’yobga chiqarilishi zarur ekanligini ko’rsatib berish, davlatning shaxsning ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini ta’minlash bo’yicha majburiyatlarini ochib berish. Darsning tarbiyaviy maqsadi: O’quvchilarga ijtimoiy iqtisodiy huquqlarning kishilarning hayotidagi ahamiyati va davlatni ularni ta’minlashdagi ro’li haqida tushuncha berib munosib turmush darajasini yarata oladigan insonni tarbiyalash.

Jaloliddin Manguberdi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2015-03-31 17:36:40
Darsning maqsadi: Ta’limiy: 0‘quvchilarga mo‘g‘ul bosqinchilari, ularga qarshi kurashgan xalq qahramonlari haqida bilim berish. Tarbiyaviy: 0‘quvchilarni Jaloliddin Manguberdidek sheryurak,vataniga sadoqatli, irodali insonlar qilib tarbiyalash. Rivojlantiruvchi: 0‘quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini o’stirish. Kutilayotgan natija: 0‘quvchilar tinchlik eng muqaddas ne’mat ekanligini, yurt uchun jonini fido qilgan insonlar hech qachon unutilmasligini tushunadilar. Dars turi:Yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.