Ziyonet

Фильтры

Irsiyat va o’zgaruvchanlikning sitologik asoslari


- 0 +
Автор:
O’rinova D
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-09-18 17:58:35
Barcha tirik organizmlar va ularning hayoti asosida hujayra tarkibi va funksiyasi yotadi. Shu jumladan, irsiyat va o’zgaruvchanlikning moddiy negizini ham hujayradan qidirish kerak. Chunki hamma organizmlar hujayralardan tuzilgan. Organizmlardagi hamma hayotiy jarayonlar o’sish va ko’payish, nafas olish va modda almashinuvi hujayra orqali amalga oshadi. Organizmlar bir hujayrali(sodda jonivorlar-amyoba, infuzoriya, evglena, ba’zi bakteriyalar-kokk, stirilla, tayoqcha va h.k.) va ko’p hujayrali (o’simliklar, hasharotlar, hayvonlar va odamlar) bo’ladi.

Тупроққа минимал ишлов берувчи комбинациялашган агрегатнинг юмшатгичини лойиҳалаш.


- 0 +
Автор:
Саттаров Аброр
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
68
Дата создания:
2014-09-18 17:36:45
Mamlakatimizda barqaror va samarali iqtisodiyotni shakllantirish borasida amalga oshirib kelinayotgan islohotlar bugungi kunda o’zining natijalarini namoyon etmoqda. Jumladan, qisqa vaqt ichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish, aholi daromadlarining o’sishini ta’minlash, samarali tashqi savdo hamda investisiya jarayonlarini kuchaytirish, qishloq xo’jaligini isloh qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini barqaror rivojlantirish, bank-moliya tizimi faoliyatini mustahkamlashda ahamiyatli yutuqlar qo’lga kiritildi

Самарқанд вилояти Оқдарё тумани Даҳбит фермерлаш уюшмасида нефт маҳсулотларига бўлган талабни режалаштириш


- 0 +
Автор:
Пўлатов Шахбоз
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
57
Дата создания:
2014-09-18 17:27:30
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 2011-yilning asosiy yakunlari va 2012-yilda O’zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlariga bag’ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasida quyidagilarga to’xtaldi: O’tgan yil yakunlarini sarhisob qilar ekanmiz, avvalambor shuni ta’kidlashimiz kerakki, global jahon iqtisodiyotida hali-beri saqlanib qolayotgan jiddiy muammolarga qaramasdan, 2012 yilda O’zbekiston o’z iqtisodiyotini barqaror sur’atlar bilan rivojlantirishni davom ettirdi, aholi turmush darajasini izchil yuksaltirishni ta’minladi, dunyo bozoridagi o’z pozisiyasini mustahkamladi.

“Fermer xo’jaliklarida mehnat haqi hisobi va mehnat unumdorligi tahlilini takomillashtirish(Kattaqo’rg’on tuman fermer xo’jaliklari misolida)”


- 0 +
Автор:
Nazarov Anvar
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
71
Дата создания:
2014-09-18 17:02:19
Respublikamizda tanlab olingan o’z iqtisodiy taraqqiyot modelimizga asosan amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlar o’z samarasini berib, makroiqtisodiy barqarorlik ta’minlanib, iqtisodiyotning borqaror rivojlanishiga erishilmoqda. 2013 yilda 2012 yilga nisbatan «Mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 8 foizga o’sdi, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8,8 foizga, qishloq xo’jaligi – 6,8 foizga, chakana savdo aylanmasi – 14,8 foizga oshdi» .

: “Fermer xo’jaliklarida sabzavot ishlab chiqarish rentabelligi tahlili va uni oshirish imkoniyatlari” (Tayloq tumani fermer xo’jaliklari misolida)


- 0 +
Автор:
Musurmonov Jasurbek
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
74
Дата создания:
2014-09-18 16:34:28
Mustaqillik yillarida qishloq xo’jaligi sohasida bozor munosabatlarini joriy etish va xususiy mulkchilik shaklini rivojlantirishga yo’naltirilgan iqtisodiy islohotlar bo’yicha mamlakatimizda keng ko’lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo’jaligi korxonalari oldida to’rgan eng asosiy vazifalardan biri ishlab chiqarishning barqaror ishlashini ta’minlash va iqtisodiy samaradorligini oshirib borish asosida mamlakat aholisining oziq-ovqatga, sanoatning esa xom-ashyoga bo’lgan ehtiyojini qondirishdir.

“Limon Meyer navini o’stirish texnologiyasi va iqtisodiy samaradorligi”(Tayloq tumani misolida)


- 0 +
Автор:
Majidov Abdusalim
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
90
Дата создания:
2014-09-18 16:29:29
Qishloq xo’jaligi murakkab ob-havo va iqlim sharoiti tufayli vujudga kelgan muammo va qiyinchiliklarga qaramasdan, qishloq mehnatkashlarining fidoqorona mehnati hisobidan 2013 - yili eng muhim qishloq xo’jalik mahsulotlari davlat xaridi bo’yicha shartnoma majburiyatlari nafaqat bajarilgani, balki ortig’i bilan bajarilganini ta’kidlash o’rinlidir. O’tgan 2013 yilda mirishkor dehqon va fermerlarimizning fidokorona mehnati bilan misli ko’rilmagan natijalarga erishildi – 7 million 600 ming tonna g’alla, 8 million 400 ming tona sabzavot yetishtirildi. Mamlakatimizning ulkan xirmoniga 3 million 360 ming tonnadan ortiq paxta xom oshyosi yetkazib berildi .

Забони точикй 7-синф (тожик тили)


- 0 +
Автор:
Амон Воҳидов, Амина Шарофиддинова
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Тошканд Сартахририяти ширкати саҳҳоми таъбу нашри “Шарк”2013
Количество страниц:
160
Номер УДК:
Дата создания:
2014-09-18 16:20:26
Китоби дарси барои донишўзони синфи 7-уми мактабҳои миёнаи таълими умуй

Zoologıya 7-njı synp (туркмен тили)


- 0 +
Автор:
О. Mawlanov
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
”O’zbekuston milliy ensiklopediyasi Daşkent-2013
Количество страниц:
208
Номер УДК:
UDK: 59=811.512.164
Дата создания:
2014-09-18 15:13:52
Umumıy orta bılım beryan mekdeplerın 7-njı synpy üçın derslık.

Зоология 7-класс (русский язык)


- 1 +
Автор:
О.Мавлянов
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
”O’zbekuston milliy ensiklopediyasi Ташкент-2013
Количество страниц:
208
Номер УДК:
УУК 59-811.222.8
Дата создания:
2014-09-18 14:37:20
Природа нашего края чрезвычайно красива, а его животный мир очень богат и разнообразен

Zoologiya 7-sinfi (узбек тили)


- 0 +
Автор:
О. Mavlonov.
Вид издания:
Периодическое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
«Yangiyo‘l Poligraf Servis» Toshkent – 2013
Количество страниц:
208
Номер УДК:
UDK;59(075)
Дата создания:
2014-09-18 13:58:33
O’lkamiz tabiati nihoyatda jozibali, uning hayvonot dunyosi esa juda xilma – xildir
Сообщить об ошибке