Ziyonet

Фильтры

Постмодернизм фалсафаси


- 0 +
Автор:
Хайдаров К.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 14:23:23
Рефератда постмодернизм фалсафаси, Ж.Дерриданинг янги структурализми ва Ж.Делез «онтологияси» масалалари ёритилган

Рудольф Карнапнинг фан фалсафаси


- 0 +
Автор:
Худойберганова Д.
Год издания:
2012
Дата создания:
2014-12-19 14:21:08
Рефератда Вена тўгарагининг фаолияти, верификация тамойили ва лингвистик таҳлил фалсафаси ўрганилган.

Фалсафа


- 0 +
Автор:
Н.А.Шермухамедова
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Ўзбекистон Миллий унверситети
Количество страниц:
574
Номер УДК:
Дата создания:
2014-12-19 13:16:23
Дарслик учинчи блок фалсафа мутахассислиги ўқув дарсликлари туркумига киради ва давлат таълим стандартларига мос.

Адолат тушунчаси ва унинг ижтимоий аҳамияти


- 0 +
Автор:
Алиева Г.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 13:11:50
Курс ишида адолат тушунчасининг ўтмиш тарихий даврларда турлича талқин қилиниши, адолат ва унинг асосий мезонлари, ёшлар дунёқарашини шакллантиришда ижтимоий адолатнинг ўрни, оила ва маҳалла адолатпарвар инсон тарбиясининг бош мактаби ҳамда раҳбар адолати ва етакчилик маьсулияти каби масалар ёритилган.

Номумтоз фан даврининг назарий-методологик асослари


- 0 +
Автор:
Хазратқулов Ш.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 13:09:44
Мазкур курс ишида фаннинг тарихий ривожланиш босқичлари, ноклассик фан ва унинг концептуал муаммолари, ноклассик фанда нисбийлик назарияси ва квант механикаси муаммоси ҳамда ноклассик ва постноклассик фан муаммоларининг ўзаро алоқадорлиги ёрганилган.

Эрих Фроммнинг фалсафий антропологияси


- 0 +
Автор:
Умиров Ш.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 13:08:12
Эрих Фроммнинг антропологик концепцияси, инсонпарварлик руҳияти таҳлили ва дин ҳақидаги қарашлари ёритилган.

Габриэл Марселнинг экзистенциал фалсафаси


- 0 +
Автор:
Тошев Х.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 13:05:48
Францияда экзистенциал фалсафанинг ривожи ва Габриэл Марсел экзистенциализми, диний-ахлоқий таълимоти ёритилган.

Ўрта асрлар мутафаккирларининг ахлоқий таълимотлари


- 0 +
Автор:
Сапаева Д.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 13:03:40
Мазкур курс ишида дин ва ҳадис тушунчалари, уларнинг ахлоқий таълимотда тутган ўрни, диний-ҳадисий йўналишнинг тарихий кўриниши ва унинг Ўрта аср ахлоқшунослиги шаклланишига таъсири, машшоийюнлик тушунчалари, уларнинг ахлоқий таълимотда тутган ўрни, машшоийюнлик йўналишининг ривожланиш тарихи ва унинг Шарқ мутафаккирлар асарларида акс этиши, тасаввуфий ахлоқшунослик таълимоти ва унинг тарихий талқини ва тасаввуфий ахлоқшунослик таълимотининг шахс ахлоқий-эстетик маданиятига таъсири каби масалалар атрофлича ёритиб беришга ҳаракат қилинган.

Синергетиканинг характерли хусусиятлари


- 0 +
Автор:
Раззоқов Б.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 10:45:05
Синергетика – илмий тадқиқотларнинг фанлараро йўналиши, илмий жамиятда умумий қабул қилинган ғоялар ҳамда илмий тадқиқот усуллари ҳақида фан эканлиги ёритилган

ХХI аср фанининг долзарб муаммолари


- 0 +
Автор:
Муратова К.
Год издания:
2014
Дата создания:
2014-12-19 10:41:41
Ҳозирги даврда кўпгина, айниқса ривожланган мамлакатларга илмй-фанга, инновацион технологиялар, инновацион иқтисодий технологияларига бўлган эътиборга моликлиги ҳамда инсоннинг маънавияти, жамиятда мавжуд маънавий муҳитнинг аҳамияти каби масалалари ёритилган
Сообщить об ошибке