Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистоннинг жанубий минтақасида қаттиқ буғдой етиштириш технологиясини мақбуллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Бобомирзаев Пирназар Хурсанович
Год издания:
2017
Номер УДК:
621.1 631.8 653.6
Дата создания:
2017-10-20 16:37:32
Қашқадарё вилоятининг суғориладиган ва лалмикор ерлари шароитларида қаттиқ буғдой навларидан юқори ва сифатли дон ҳосили олишни таъминлайдиган агротехнологик тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишдан иборат.

Ирригацион эрозиясига мойил бўлган тупроқларда ғўзани суғориш технологияси элементларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Эсанбеков Мейржан Юсупбекович
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.51:631.675.2
Дата создания:
2017-10-20 16:30:21
Ирригация эрозиясига мойил бўлган тупроқларда ғўзани суғоришда сув ва ресурстежамкор ҳамда тупроқни ҳимояловчи экологик хавфсиз технологияларни такомиллаштиришдан иборат.

G.herbaceum L. ва G.arboreum L. ғўза турлари хилма-хилликларининг туричи ҳамда турлараро филогенетик муносабатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Мўминов Хасан Алиқулович
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.511:575.22.2.
Дата создания:
2017-10-20 16:20:02
Gossypium L. туркумининг полиморф G.herbaceum L. ва G.arboreum L. турларининг ёввойи, рудерал, тропик ва субтропик кенжа тур ва шаклларининг систематик ўрни, филогенетик муносабатлари ҳамда амалий селекцияда фойдаланиш имкониятларини аниқлашдан иборат.

Австралия ва ҳинди-хитой ғўза турларининг филогенетик муносабатлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Сирожидинов Беҳзод Арабджонович
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.511:575.22.2.
Дата создания:
2017-10-20 16:13:10
Австралия ва Ҳинди-Хитой диплоид ғўза турларининг ўзаро филогенетик муносабатларини аниқлаш, турлараро дурагайлаш ва экспериментал полиплоидия услубларидан фойдаланиш асосида қимматли манбалар олишдан иборат.

Яссавийликка доир манбалар ва «Девони ҳикмат»


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Хасанов Нодирхон Дадаханович
Год издания:
2017
Номер УДК:
821.512.133(091) (Яссавий)
Дата создания:
2017-10-20 14:29:28
Яссавийнинг маърифатпарварлик фаолияти, туркий тасаввуф адабиётини шакллантиришдаги тарихий хизматларини белгилаш; «Девони ҳикмат»нинг тил хусусияти, ифода тарзи; туркий адабиётдаги мавқеи ва мумтоз адабиёт тараққиётига таъсирини ҳар томонлама ёритиш; унинг маъно, тимсол, рамз ва истилоҳлардаги ўзига хосликларини кўрсатишдан иборатдир.

Замин билан пойдеворлар орасидаги эластик-қовушқоқ-пластик ўзаро таъсир хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда демпфер билан уланган ёнма-ён биноларнинг зилзилабардошлиги


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
Ювмитов Анвар Сайфуллаевич
Год издания:
2017
Номер УДК:
624.04+07
Дата создания:
2017-10-20 11:49:10
Турли хил конструктив тизимга эга бўлган ёнма-ён кўп қаватли биноларни ишлаб чиқилган демпфер қурилмаси ёрдамида улаш орқали зилзилабардошлигини ошириш ҳамда уларда фойдали майдонни кенгайтиришдан иборат.

Картошкани туганаксиз ўсимталардан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Санаев Собир Тойирович
Год издания:
2017
Номер УДК:
635.21+631.51
Дата создания:
2017-10-20 10:37:49
Тадқиқотнинг мақсади картошка навларини туганак ва ўсимталардан ўстириб, юқори, сифатли ҳамда арзон ҳосил олишни таъминловчи технологиясини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этишдан иборат.

Маккажўхорини зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг истиқболли усулларини яратиш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Юлдашев Фаррухбек Эргашбоевич
Год издания:
2017
Номер УДК:
633.15: 632.7: 632.9
Дата создания:
2017-10-20 10:37:12
Маккажўхорининг зараркунанда турларини аниқлаш, биологик хусусиятлари ҳамда зарарини инобатга олган ҳолда, қарши курашиш учун янги экиш технологияси асосида зараркунанда ҳашаротларга қарши самарали ва инновацион воситаларини яратишдан иборат.

Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик хусусияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нарходжаева Хуршида Шариповна
Год издания:
2017
Номер УДК:
811.512.82’37(575.1)
Дата создания:
2017-10-20 09:33:40
Ўзбек тилидаги жараён англатувчи терминларнинг семантик-структур, деривацион хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини ишлаб чиқиш, уларни меъёрлаштириш ва лексикографик изоҳлар беришдан иборат.

Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик хусусияти


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Нарходжаева Хуршида Шариповна
Год издания:
2017
Номер УДК:
811.512.82’37(575.1)
Дата создания:
2017-10-20 09:33:33
Ўзбек тилидаги жараён англатувчи терминларнинг семантик-структур, деривацион хусусиятларини аниқлаш, мавзуий гуруҳларини ишлаб чиқиш, уларни меъёрлаштириш ва лексикографик изоҳлар беришдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит