Фильтры

Тил ва таржима масалалари


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Д. Ибрахимова
Дата создания:
2016-07-26 15:04:51
Таржима- инсон фаолиятининг мураккаб ва кўп қиррали жабҳаларидан биридир. “Бир тилдан иккинчи бир тилга таржима” деб гапирилса-да, аслида таржима жараёнида шунчаки бир тилдан иккинчи бир тилга ўгириш иши бажарилмайди. Таржимада турли маданиятлар, турли шахслар, турлича фикрлар қатлами, турли даврлар, турли адабиётлар, турлича ривожланиш даражалари, турли анъана ва қоидалар тўқнашади. Таржима ишлари маданиятшуносларни, тарихчиларни, этнографларни, психологларни, адабиётшуносларни ва умуман олганда барча соҳа вакилларини қизиқтиради, сабаби, таржима иши ҳар бир соҳа учун тадқиқот оъекти бўлиши мумкин. Шу жиҳатдан, таржима соҳаси ҳақидаги фан, яъни, таржимашунослик маданиятшнослик, когнитив, психологик, адабий ва шу каби аспектларни қамраб олади.

Fikr va goyaning asosiy xususiyatlari


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2016-07-26 15:03:45
Maqsad: O‘quvchilarga fikr va goyaning asosiy xususiyatlari to‘g‘risida bilimlar berish Vazifalar: - o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg‘otish, ularda mavzu asosida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va kengaytirish. - mavzuga oid tarqatilgan materiallarni o‘quvchilar tomonidan yakka va guruh holatida o‘zlashtirib olishlari hamda suhbat munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish, ularni bilimini baholash.

Vatan tuyg’usi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
I. Batoshev
Дата создания:
2016-07-26 15:02:44
«Vatanimiz poytaxti» mavzusini o’rganishda ayrim kamchiliklarni bartaraf qilish uchun quyidagi tavsiyani beramiz. Vatanimiz, uning go'zal va obod qiyofasi, ulkan salohiyati haqida so'z bo’lganda, avvalo azim poytaxtimiz Toshkent shahri ko'z oldimizga keladi. Chunki, Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek, biz Toshkent timsolida O'zbekistonni, O'zbekiston timsolida esa Toshkentni sevamiz, qadrlaymiz. Toshkent - nafaqat mamlakatimiz, balki O'rta Osiyo mintaqasining eng yirik ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi. U Vatanimizning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan tog' tizmalarining g'arbiy etagida, Chirchiq vodiysida joylashgan. Shahar 335 kvadrat kilometrga yaqin maydonni egallagan bo'Iib, bu yerda qariyb ikki yarim million aholi istiqomat qiladi. Shahar 11 ta tumanga — Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Olmazor, Sergeli, Uchtepa, Chilonzor, Shayxontohur, Yunusobod, Yakkasaroy, Yashnobod tumanlariga bo'lingan.Qadimda shahar Choch, Shosh, Binkat degan nomlar bilan atalgan. Shahar hududida Shoshtepa, Mingo'rik, Chilonzor Oqtepasi, Yunusobod Oqtepasi singari ko'hna shahar qoldiqlari saqlanib qolgan. Toshkent 1930-yildan buyon O'zbekiston poytaxti hisoblanadi.

Vatan tuyg’usi


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
I. Batoshev
Дата создания:
2016-07-26 15:02:44
«Vatanimiz poytaxti» mavzusini o’rganishda ayrim kamchiliklarni bartaraf qilish uchun quyidagi tavsiyani beramiz. Vatanimiz, uning go'zal va obod qiyofasi, ulkan salohiyati haqida so'z bo’lganda, avvalo azim poytaxtimiz Toshkent shahri ko'z oldimizga keladi. Chunki, Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek, biz Toshkent timsolida O'zbekistonni, O'zbekiston timsolida esa Toshkentni sevamiz, qadrlaymiz. Toshkent - nafaqat mamlakatimiz, balki O'rta Osiyo mintaqasining eng yirik ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi. U Vatanimizning shimoli-sharqiy qismida, Tyanshan tog' tizmalarining g'arbiy etagida, Chirchiq vodiysida joylashgan. Shahar 335 kvadrat kilometrga yaqin maydonni egallagan bo'Iib, bu yerda qariyb ikki yarim million aholi istiqomat qiladi. Shahar 11 ta tumanga — Bektemir, Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Olmazor, Sergeli, Uchtepa, Chilonzor, Shayxontohur, Yunusobod, Yakkasaroy, Yashnobod tumanlariga bo'lingan.Qadimda shahar Choch, Shosh, Binkat degan nomlar bilan atalgan. Shahar hududida Shoshtepa, Mingo'rik, Chilonzor Oqtepasi, Yunusobod Oqtepasi singari ko'hna shahar qoldiqlari saqlanib qolgan. Toshkent 1930-yildan buyon O'zbekiston poytaxti hisoblanadi.

Boshlang’ich sinf matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
O.Ziyatova
Дата создания:
2016-07-26 15:01:03
Boshlang’ich maktabda matematika ta’limi ta’limi o’quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga, o’z fikrlarini mustaqil bayon qila olish, egallagan bilimlarini ijtimoiy faoliyatlariga qo’llash hamda ta’limning ikkinchi bosqichida o’qishni davom ettirish uchun matematik tayyorgarlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Arab xalifaligi, uning ichki va tashqi siyosati


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2016-07-26 15:00:00
Maqsad: O‘quvchilarga Arab xalifaligi, uning ichki va tashqi siyosati to‘g‘risida bilimlar berish Vazifalar: - o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg‘otish, ularda mavzu asosida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va kengaytirish. - mavzuga oid tarqatilgan materiallarni o‘quvchilar tomonidan yakka va guruh holatida o‘zlashtirib olishlari hamda suhbat munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish, ularni bilimini baholash.

Urug‘chilik jamiyati


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2016-07-26 14:58:31
Maqsad: O‘quvchilarga Urug‘chilik jamiyati to‘g‘risida bilimlar berish Vazifalar: - o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg‘otish, ularda mavzu asosida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va kengaytirish. - mavzuga oid tarqatilgan materiallarni o‘quvchilar tomonidan yakka va guruh holatida o‘zlashtirib olishlari hamda suhbat munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish, ularni bilimini baholash.

Xalqlarning buyuk ko‘chishlari va uning natijalari


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Дата создания:
2016-07-26 14:57:30
Maqsad: O‘quvchilarga xalqlarning buyuk ko‘chishlari va uning natijalari to‘g‘risida bilimlar berish Vazifalar: - o‘quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg‘otish, ularda mavzu asosida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va kengaytirish. - mavzuga oid tarqatilgan materiallarni o‘quvchilar tomonidan yakka va guruh holatida o‘zlashtirib olishlari hamda suhbat munozara orqali tarqatma materiallardagi matnlar qay darajada o‘zlashtirilganligini nazorat qilish, ularni bilimini baholash.

Boshlang’ich ta’lim sifat va samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining o’rni


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
Z.Yuldashova
Дата создания:
2016-07-26 14:55:45
O’zbekiston Respublikasing “Ta’lim to’g’risidagi Qonuni” va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilingandan so’ng mamlakatimiz ta’lim tizimida xususan boshlang’ich ta’limda keng qamrovli ijobiy ishlar amalga oshirildi.

Innovatsion yondashuv asosida ta`lim-tarbiya samaradorligini takomillashtirish


 
- 0 +
Уровень:
Общее среднее образование
Автор:
M. Shodiyeva
Дата создания:
2016-07-26 14:53:47
Hozirgi kunda barcha ta`lim muassasalari axborot kommunikatsion texnologiyalari asosida jihozlanmoqda. Bunday imkoniyatlarning yaratilayotganligi har bir pedagogni o’z mehnat faoliyatiga innovatsion yondashuvni ya`ni, dars jarayonini texnik vositalardan foydalanib tashkil etishni talab etmoqda.
Сообщить об ошибке Транслит