Ziyonet

Фильтры

G’alla samaradorligiga mikro-makroo’g’itlarning ta’siri va iqtisodiy tahlili (Ishtixon tumani fermer xo’jaliklari misolida)


- 0 +
Автор:
E.Ismatillayev
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
72
Дата создания:
2014-09-12 17:55:53
Respublikamizda aholini oziq-ovqat, birinchi navbatda, don va non mahsulotlariga bo’lgan ehtiyojini to’liq qondirishda don yetishtirishni ko’paytirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda O’zbekiston tuproqlaridagi mikroelementlar tarkibi bo’yicha ma’lumotlar sezilarli ko’paydi, kichik masshtabli kartasxemalar tuzildi, mikroelementlar samaradorligini bashorat qilish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiildi va mikroo’g’itlar qo’llaniladigan mintaqalar aniqlandi

:” Chorvachilikga ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklarda jadal texnologiyada qoramol go‘shti ishlab chiqarish va uning samaradorligi” (Tayloq tumani Chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xujaligi misolida)


- 0 +
Автор:
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2014-09-12 17:49:39
Chorvachilik O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri bo‘lib, mamlakatda ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining 46,3 foizi uning ulushiga to‘g‘ri keladi. Shuning uchun ham Respublika aholisining oziq-ovqat bilan muntazam ta’minlab borishda qishloq xo‘jaligi hayvonlari, parrandalari, baliq va asalarilarni ko‘paytirish, Shuningdek mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shularni hisobga olgan holda Chorvachilik tarmoqlarida nasldorlik va mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini yaxshilash, seleksiya-naslchilik ishlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish va keng ko‘lamli seleksiya ishlarini yuritish muhim vazifalardan sanaladi

: “Paxtachilik rentabelligi tahlili va uni oshirish imkoniyatlari” (Ishtixon tumani fermer ho’jaliklari misolida)


- 0 +
Автор:
Ergashev G’ayrat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
78
Дата создания:
2014-09-12 17:45:24
Har bir mamlakat iqtisodiyotida xalqning farovonligiga va barcha resurslar salohiyatidan samarali foydalanishga ta’sir etuvchi tarmoqlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbekiston mustaqilligini iqtisodiy jihatdan mustahkamlash ko’p jihatdan qishloq xo’jaligining, ayniqsa, paxtachilikning samarali rivojlanishi bilan bog’liqdir.

“Irrigatsiya eroziyasi sharoitida makkajo’xori yetshtirishning iqtisodiy samaradorligi” (Payariq tumani fermer xo’jaliklari misolida)


- 0 +
Автор:
Bobobekov Davron
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
77
Дата создания:
2014-09-12 17:35:57
Mustaqillikning dastlabki davrlaridan boshlab, Respublikamizda yer resurslarini muxofaza qilish, yerga oid munosabatlarni tartibga solish, boshqaruvning xuquqiy asoslarini yaratish va ularning xolatini yaxshilashga aloxida e’tibor berib kelmoqda. Payariq tumanida ham ana shunday sug’oriladigan yerlar unumdorligini saqlash va oshirish viloyatimizning barcha xududlari kabi asosiy muammolaridan biridir. Oxirgi ma’lumotlarga qaraganda sug’oriladigan yerlarni muntazam ravishda foydalanish ular xossa va xususiyatlarining yomonlashuviga olib kelmoqda. Mana shu yerlar tarkibida turli darajada irrigatsiya eroziyaga uchragan tuproqlar ham mavjud.

“Uzumchilikda tannarx tahlili va uni pasaytirish imkoniyatlari” (Qo’shrobod tuman fermer xo’jaliklari misolida)


- 0 +
Автор:
Avalboyev Akmal
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
68
Дата создания:
2014-09-12 17:27:54
Respublikamiz iqtisodiyotida xalqning farovonligiga va barcha resurslar salohiyatidan samarali foydalanishga ta’sir etuvchi tarmoqlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari salmog’i kun sayin ortib ormoqda.

O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini qurishda mahalla institutining o’rni va ro’li


- 0 +
Автор:
Egamberdiyev Azim Bo’riboyevich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Toshkent-2014
Количество страниц:
69
Дата создания:
2014-09-12 17:13:09
O’zbekistonda fuqarolik jamiyatining barpo etishda mahalla institutining rolini va uning jamiyat hayotida tutgan o’rnini o’rganish va tahlil qilish

Qo’qon xonligining boshqaruv tizimi va uni o’qitishning talim texnologiyasi


- 0 +
Автор:
Shoturayeva Sevara Toshmuratovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Toshkent-2014
Количество страниц:
70
Дата создания:
2014-09-12 17:12:05
Qo`qon xonligi siyosiy tarixi va davlat boshqaruv tizimi tahlilini amalga oshirish asosiy maqsad sifatida qo`yilgan va bunda nafaqat Qo`qon xonligi tarixi, davlat boshqaruv tizimi, Buxoro va Xiva xonliklaridagi o`xshash va farqli jihatlarni yoritib berish

Глобальные проблемы человечества и современное положение Узбекистана


- 0 +
Автор:
Шавкатова Мохира Хуршид кизи
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Toshkent-2014
Количество страниц:
81
Дата создания:
2014-09-12 17:10:35
Изучение понятия «глобальные проблемы человечества» и рассмотрение вопросов сотрудничества Узбекистана в решении ряда этих проблем.

Qo’ng’irot inoqlari hukumronligi davrida Xiva xonligining ichki va tashqi siyosati


- 0 +
Автор:
Toshtemirov O’rol Abdullayevich
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
Toshkent-2014
Количество страниц:
96
Дата создания:
2014-09-12 17:09:02
Ushbu bitiruv malakaviy ishda XVIII asrdan to XX asrgacha bo‘lgan davrda Xiva xonligida qo‘ng‘irotlar sulolasining olib borgan ichki va tashqi siyosati, shuningdek, tashqi siyosatda davlatlar bilan o‘rnatgan aloqalari tadqiq qilinadi.

: “Mevalardan sharbatlar va ichimliklar tayyorlash tizimini loyihalash”


- 0 +
Автор:
Amirov Asror
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти
Количество страниц:
76
Дата создания:
2014-09-12 17:08:36
Hozirgi qishloq xo’jaligida o’tkazilayotgan izchil iqtisodiy islohatlar aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlariga bo’lgan talabaini to’laroq qondirish va bu sohadagi ta’minotni tubdan yaxshilab jahon andozalariga tenglashtirish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda keng miqyosda yetishtirilayotgan mevalar kimyoviy tarkibini o’rganish, ular asosida yangi turdagi konservalar texnologik tizimlar ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.
Сообщить об ошибке