Ziyonet

Фильтры

XV асрда олиб борилган тарихий географик тадқиқотлар ва уларнинг натижалари


- 0 +
Автор:
Валиева Г
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона - 2011
Количество страниц:
59
Дата создания:
2014-10-30 12:40:45
Ўрта Осиё табиатининг жуда узоқ давом этган ва мазмунан бой географик тадқиқотлар тарихини, тарихчи-географ профессор Ҳ.Ҳасанов қуйидаги етти даврга бўлишни ўз асарида баён этилган

Usbekische mahalla und deutsche


- 0 +
Автор:
Maripowa X
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона - 2011
Количество страниц:
46
Дата создания:
2014-10-30 12:39:34
In meinem Vortrag handelt es sich um usbekische Mahalla und um deutsche Dorfgemeinschaft. Ich moechte Ihnen usbekische Mahalla vorstellen und mut Deutschland vergleichen.

Stylistic classification of the English vocabulary the significance of colloquial


- 0 +
Автор:
Akbarova M
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона - 2011
Количество страниц:
47
Дата создания:
2014-10-30 12:37:23
After getting the Independence the republic of Uzbekistan has worked out an own model of development, talking into account the specific social and political traditions in this specific social and political traditions in the country.

Qisqa muddatli xotira va qo’zg’alish hamda nerv jarayonlarini tormozlanishi


- 0 +
Автор:
Komilova F
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Фарғона - 2012
Количество страниц:
60
Дата создания:
2014-10-30 12:36:06
O’zbeskiton Respublikasi prezidenti I.A.Karimov shu yil 9 – may kuni poytaxtimiz Toshkent shahrida “Xotira va qadrlash” kuniga bag`ishlab o`tkazilgan marosimda ishtirok etdilar.

Organik kimyodan mustaqil ta`lim uchun dasturlashtirilgan topshiriqlar yaratish texnologiyasi


- 0 +
Автор:
Jamolova Dilnozaxon
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Фарғона - 2012
Количество страниц:
94
Дата создания:
2014-10-30 12:34:50
Mamlakatimiz o`zining qariyb yigirma yillik mustaqil taraqqiyoti davomida hayotning barcha soha va tarmoqlarida olamshumul yutuqlarni qo`lga kiritdi, dunyo hamjamiyatidan munosib o`rin egallab, milliy davlatchilik asoslarini mustahkamlab, tom ma`nodagi ozod va suveren mamlakatga aylandi.

Odam va uning salomatligi kursida qon bo’limini o’rganishda sinfdan tashqari ishlarni amalga oshirish uslubiyoti


- 0 +
Автор:
Husanova Gulhayo
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Фарғона - 2012
Количество страниц:
69
Дата создания:
2014-10-30 12:29:27
O’zbekiston Respublikasi demokratik huquqiy davlat va fuqarolik faoliyatini qurishi yo’lini tanlagan va uni bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Respublikamizda amalgam oshirilayotgan qayta qurishdan asosiy maqsad va uni harakatlantiruvchi kuchi inson shaxsini har tomonlama rivojlantirishi va farovonligi hisoblanadi.

O`rta Оsiyoda milliy–davlat chegaralanishi (masalaning tarixshunosligiga doir)


- 0 +
Автор:
Mohira Po’latova
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2012
Издательство:
Фарғона - 2012
Количество страниц:
69
Дата создания:
2014-10-30 12:28:14
Mustaqillik ulug` ne`matdir. Shuning uchun ham xalqimiz o`z mustaqilligini qo`lga kiritishga intildi va, nihoyat, uzoq kutilgan istiqlolimiz ham qo`lga kiritildi.

O`quvchilarning ekologik madaniyatini shakllantirishning uslubiy juhatlari


- 0 +
Автор:
Uzoqova F
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона - 2011
Количество страниц:
66
Дата создания:
2014-10-30 12:26:55
Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilish katta dolzarb muammoga aylanib bormoqda(Bularning barchasi odamlarda ekologik ong va madaniyatni yaxshi shakllanishi bilan bog`liq bo`lsa kerak).

New methods to make upper-level second language students more interactive


- 0 +
Автор:
Tuxtaboteva G
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона - 2011
Количество страниц:
61
Дата создания:
2014-10-30 12:25:50
By 1997 on the basis of the National Model of development there had been worked out the National Program for Personnel Training which defined concep-tional ways and concrete details, mechanisms for radical reforming the educatinal system and Personnel Training.

Milliy iqtisodni rejalashtirishda tarmoqlararo balans modeli qo’llanishinining taxlili


- 0 +
Автор:
Yuldashev R
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Фарғона - 2011
Количество страниц:
76
Дата создания:
2014-10-30 12:24:13
O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 18 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimda qilgan ma’ruzalarida “Barkamol avlod yili” darsturning ustuvor yo’nalishlaridan bo’lgan “Ta’lim sohasini rivojlantirish.
Сообщить об ошибке