Ziyonet

Фильтры

Korxonalarning moliyaviy natijalari tahlili mavzusini o’tishda «Charxpalak» texnologiyasini qo’llash


- 0 +
Автор:
A.Zokirov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
63
Дата создания:
2014-09-02 17:41:29
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Korxonalarning moliyaviy natijalari tahlili mavzusini o’tishda «Charxpalak» texnologiyasini qo’llashning ahamiyati o`rganilgan va tahlil etilgan.

Mehnat haqidan soliqlar va boshqa ushlanmalar hisob mavzusini mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo’llash metodikasi


- 0 +
Автор:
D.Yangiboyeva
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
62
Дата создания:
2014-09-02 17:40:13
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Mehnat haqidan soliqlar va boshqa ushlanmalar hisob mavzusini mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo’llash metodikasini takomillashtirishning ahamiyati o`rganilgan va tahlil etilgan.

“Tovar-moddiy zahiralar hisobi” mavzusida dars o’tish metodlari va ularni qo’llashni takomillashtirish


- 0 +
Автор:
A.Xaydarov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
70
Дата создания:
2014-09-02 17:39:00
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda “Tovar-moddiy zahiralar hisobi” mavzusida dars o’tish metodlari va ularni qo’llashni takomillashtirishning ahamiyati o`rganilgan va tahlil etilgan.

Менежер етикаси ва маданиятини такомиллаштириш йўллари


- 0 +
Автор:
С.Ўткуров
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
51
Дата создания:
2014-09-02 17:38:01
Малакавий иш кириш, уч боб, хулоса ва таклифлардан иборат бўлиб, унда Менежер етикаси ва маданиятини такомиллаштириш йўллари ўзига хос хусусиятлари ўрганилган, мавжуд муаммолар ечими юзасидан хулосалар келтирилган

Fermer xo`jaliklari faoliyatini samarali boshqarish mehanizimi


- 0 +
Автор:
Q.Nurmatov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
66
Дата создания:
2014-09-02 17:36:40
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Fermer xo`jaliklari faoliyatini samarali boshqarish mehanizimi o`rganilgan va tahlil etilgan.Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Ustav kapitali audit mavzusini mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo’llash metodikasi


- 0 +
Автор:
E.Mamarasulov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
62
Дата создания:
2014-09-02 17:35:26
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Ustav kapitali audit mavzusini mustaqil o’rganish uchun topshiriqlar ishlab chiqish va qo’llash metodikasi yo`llari o`rganilgan va tahlil etilgan.Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Tijorat banklarida marketing faoliyatini boshqarish


- 0 +
Автор:
J.Maxkamov
Характер издания:
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
71
Дата создания:
2014-09-02 17:34:15
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Tijorat banklarida marketing faoliyatini boshqarish tartibi o`rganilgan va tahlil etilgan.Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Korxonalar faoliyatini boshqarishda innavatsion jarayonlarning o`rni


- 0 +
Автор:
J.Islamov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
65
Дата создания:
2014-09-02 17:33:20
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Korxonalar faoliyatini boshqarishda innavatsion jarayonlarning o`rni tartibi o`rganilgan va tahlil etilgan.Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Ishlab chiqarish korxonalarida sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish


- 0 +
Автор:
F.Ishniyozov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
79
Дата создания:
2014-09-02 17:31:52
Malakaviy ish kirish,uch bob, xulosa va takliflardan iborat. BMIda Ishlab chiqarish korxonalarida sifatni boshqarish tizimini takomillashtirish tartibi o`rganilgan va tahlil etilgan.Mavjud muommolar yechimi yuzasidan xulosalar shakillantirilgan.

Тадбиркорлик фаолиятини бошқаришда ишчи ходимларни рағбатлантириш


- 0 +
Автор:
Б.Хамроев
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2013
Издательство:
Toshkent-2013
Количество страниц:
56
Дата создания:
2014-09-02 17:30:29
Малакавий иш кириш, уч боб, хулоса ва таклифлардан иборат. БМИ мавзуси Тадбиркорлик фаолиятини бошқаришда ишчи ходимларни рағбатлантириш таҳлил этилган.Мавжуд муаммолар ечими юзасидан хулосалар шакллантирилган.
Сообщить об ошибке