Ziyonet

Фильтры

Exploring different ways of presenting new vocabulary in using modern technology


 
- 0 +
Автор:
Sarieva N.H.
Дата создания:
2015-01-30 15:11:58
Language classrooms have always used technologies of various kinds, from the blackboard through to the language laboratory.

Tabiatshunoslik darslarida qushlar mavzusini o’qutish metodikasi


 
- 0 +
Автор:
Xosilova Surayyo
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
77
Дата создания:
2015-01-30 15:10:35
O’zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan iqtisodiyotni tubdan isloh qilish asosida, aholining turmush tarzini yaxshilashga e`tibor berildi

Ota-ona qaramog’idan mahrum bo’lgan bolalarni joylashtirish tartibi


 
- 0 +
Автор:
F.Toyirov
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
57
Дата создания:
2015-01-30 15:08:03
Ushbu hujjatlardan kelib chiqib, ushbu mavzuni malakaviy ish mavzusi qilib olishga munosib deb hisoblayman. “O’zbekiston diyorida yashayotgan millionlab oilalar badavlat bo’lmasdan turib davlatimiz boy bo’laolmaydi. Bunday siyosat jamiyatimizning yetakchi siyosati bo’lib

O’zbekistonda jamoat tashkilotlari faoliyatini huquqiy asoslarini mustahkamlanishi (1999-2012 yillar


 
- 0 +
Автор:
Iskandarov F.
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
64
Дата создания:
2015-01-30 15:00:38
Mustaqillik davriga kelib O’zbekistonda demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish mamlakatimizning asosiy strategik va pirovard maqsadlaridan biriga aylandi.

Muqimiy she’riyatida norozilik g`oyalari


 
- 0 +
Автор:
Usmonova Shafoat
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
54
Дата создания:
2015-01-30 14:57:44
XVIII-XIX asrlarda markazlashgan Qo`qon xonligi o`z taraqqiyotining yuqori bosqichiga ko`tarildi. Mazkur mamlakatda iqtisodiy hayot ancha jonlandi, shu tufayli xalq ma’naviy-madaniy turmushida katta ijobiy o`zgarishlar yuz berdi.

Ekologiya darslarida “Navoiy viloyati cho’l osimliklarini muxofaza qilish” mavzusini o’qitishning ahamiyati


 
- 0 +
Автор:
Omonova Dildora Alijonovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
75
Дата создания:
2015-01-30 14:54:52
Uning ijobiy sa'y-harakatlarini jumlayi-jahon olqishlab, qo'llab-quvvatlab turibdi. Prezident I.A.Karimov rahbarligida tabiatni muhofaza qilish borasida qator tadbirlar ishlab chiqildi.

Zoologiya darslarida pardaqanotlilar turkumini o’qitishning innovatsion usullari


 
- 0 +
Автор:
Turdiyeva Maftuna Rabbimovna
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
68
Дата создания:
2015-01-30 14:50:00
Zoologiyani o’qitishda innovatsion usullar bilan darsni tashkil etish va uning innovatsion texnologiyasini va zamonaviy axborot texnologiyalarining ishlatilishi o’qishga bo’lgan motivatsiyasini, o’quvchilarning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi.

История освоения месторождения Мурунтау


 
- 0 +
Автор:
Мирзаева Фарруха
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
74
Дата создания:
2015-01-30 14:44:24
Являясь одной из крупнейших золотоносных территорий, Республика Узбекистан вышла на четвертое место по разведанным запасам и на восьмое по добыче золота в мире.

Сотрудничество узбекистана и международных организаций в решении экологических проблем в центральной азии


 
- 0 +
Автор:
Алланова Жамшида
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
70
Дата создания:
2015-01-30 14:20:46
В настоящей работе рассматривается преимущественно период 1991 - 2013 гг., когда происходило становление незави¬симых государств Центральноазиатского региона, формирова¬ние их внешнеполитических приоритетов и роль Узбекистана в этом.

Boshlang’ich sinflarda ta’lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishning psixologik mexanizmlari


 
- 0 +
Автор:
Qilicheva Nigina
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2014
Издательство:
NavDPI
Количество страниц:
79
Дата создания:
2015-01-30 14:14:04
O’quv faoliyati boshlang’ich sinf yoshidagi bolalarda o’qishda ma’lum yutuqlarga erishish ehtiyojini qondirishda, shuningdek, tengdoshlari orasida o’z o’rniga ega bo’lishiga ham imkoniyat yaratadi.
Сообщить об ошибке