Ziyonet

Фильтры

Materialshunoslik va KMT


- 0 +
Автор:
О.Isaqova
Год издания:
2013
Дата создания:
2014-10-24 17:43:50
Hamma tokarlik vint qirqish stanoklarining uzel va detallari tuzilishi va xizmat jihatidan bir – biriga o’xshash.

Akustika


- 0 +
Автор:
I.G’aniyev
Год издания:
2013
Дата создания:
2014-10-24 17:42:39
Akustika-fizikaning tovush va uning modda bilan o’zaro ta’sirini o’rganuvchi bo’limi. Kundalik turmushimizda bu so’z ko’pincha biror xonaning tovush xarakteristikasi sifatida qo’llaniladi.

Қаттиқ жисмнинг айланма ва илгариланма харакати


- 0 +
Автор:
С.Фозилова
Год издания:
2013
Дата создания:
2014-10-24 17:38:59
Илгариланма ҳаракат деб шундай ҳаракатга айтиладики, ҳаракат давомида қаттиқ жисмда ихтиёрий олинган тўғри чизиқ ҳар доим ўз - ўзига параллел ҳолатда кўчади.

Yassi chuvalchaglar tipi


- 0 +
Автор:
Hakimova Ravshanoy
Год издания:
2013
Дата создания:
2014-10-24 17:37:52
Yassi chuvalchanglar - eng tuban tuzilgan bilateral simmetriyali hayvonlar

Zoology of invertebrate animals


- 0 +
Автор:
Ahmedova Dilobar
Год издания:
2013
Дата создания:
2014-10-24 17:36:41
Sponges (Phylum Porifera) are a group of simple aquaticinvertebrates that include glass sponges, demisponges, and calcareous sponges.

Fe’llarning yasalishi


- 0 +
Автор:
Farida Berdieva
Год издания:
2013
Дата создания:
2014-10-24 17:35:17
Harakat tushunchasini anglatuvchi so‘zlar fe’l deyiladi. Harakat ma’nosi juda keng tushuncha bo‘lib, o‘ylamoq, xayol surmoq fikrlamoq singar tafakkur, yugurmoq, sakramoq., ishlamoq kabi jismoniy faoliyat, so‘zlamoq, demoq, aytmoq kabi nutq, uxlamoq, mudramoq, kutmoq , kulmoq kabi holat, qurmoq, chizmoq, yasamoq, yaratmoq kabi natijali faoliyat bilan bog‘liq ma’noviy guruhlarga mansub fe’llarni o‘z ichiga oladi. Fe’llar bir umumiy so‘roqqa-nima qilmoq? so‘ro-g‘iga javob bo‘ladi.

Коrporativ boshqaruv


- 0 +
Автор:
B.Yu. Xodiyev, R.X. Karlibayeva, N.I. Akramova
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Тошкент- 2011
Количество страниц:
154
Номер УДК:
Дата создания:
2014-10-24 17:34:24
Ushbu o'quv qo'anmada korporatsiyalarni boshqarish usullari va ularning amaldagi tizimi, korporatsiyalarni boshqarishning hozirgi zamon rivojlanish tendensiyalari, korporativ boshqaruv andozalarini joriy etish masalalari ko'rib o'tilgan. Korporativ tushunchasining

Хиндистон


- 0 +
Автор:
А.Ғофуров
Вид издания:
Разовое издание
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2010
Издательство:
Тошкент- 2010
Количество страниц:
82
Номер УДК:
Дата создания:
2014-10-24 17:33:00
Мазкур қўлланма, ўқитувчиларга, аспирантларга, тадқиқогчи-ларга, магистрантларга, талабаларга ва хорижий мамлакатлар билан қизиқувчиларга мулжалланган.

Адабиёт назарияси


- 0 +
Автор:
А.Сабирдинов, М. Жўраева "
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2011
Издательство:
Тошкент — 2011
Количество страниц:
Дата создания:
2014-10-24 17:29:53
Адабиётшунослик бадиий адабиёт тўғрисидаги фандир. «Адабиётшунослик» атамаси «адабиёт» ҳамда «шиностан» сўзларидан таркиб топган бўлиб, «адабиётни ўрганмоқ, ўргатмоқ» маъноларини англатади.

Инглизча билан юзма-юз


- 0 +
Автор:
Вид издания:
Характер издания:
Год издания:
Издательство:
Количество страниц:
Номер УДК:
Дата создания:
2014-10-24 17:29:06
Мазкур Дарслик китоби English One to One радио дастурининг 1-50 нчи эшиттиришларидаги ҳодиса ва шахслар ҳақидаги қиссани кузатиб боради. Дарслик таркибида овоз тасмаларига ёзилган матнларнинг ёзма шакли, машқларга жавоб берувчи Очқич, Луғатча ва Амалий Грамматика бўлими бор.
Сообщить об ошибке