Фильтры

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Аёллар ва эркакларда уч шохли нерв невралгиясининг ўзига хос кечиши


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Жураева Дилсора Нуриддиновна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.831-005.1:616-053.9]-07
Дата создания:
2018-05-26 11:24:28
Тадқиқотнинг мақсади идиопатик уч шохли нерв невралгияси билан оғриган аёллар ва эркакларда касалликнинг клиник хусусиятларини, патогенетик структурасини, вегетатив, психологик ҳолатини таҳлил қилиш ва давога дифференциал ёндашувни такомиллаштиришдан иборат.

Идиопатик юз нерви невропатияси жинс диморфизми аспектида (клиник-патогенетик таҳлил)


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Аҳророва Шаҳло Ботировна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.833.17-073+615.2.03+615.8
Дата создания:
2018-05-26 11:12:06
Тадқиқотнинг мақсади эркак ва аёлларда идиопатик юз нерви невропатиясининг клиник-патогенетик аспектларини ўрганиш ва касалликнинг клиник кўриниши, кечиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ушбу касалликнинг даво самарадорлигини оширишдан иборат.

Болалардаги церебрал инсультнинг хавф омиллари, этиологик ва клиник-нейровизуализацион хусусиятлари


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Туляганова Нодирахон Маликовна
Год издания:
2018
Номер УДК:
616.831-005.4 021.1-053.3
Дата создания:
2018-05-26 10:20:55
Тадқиқотнинг мақсади болаларда церебрал инсультнинг хавф омиллари, этиологик, клиник ва нейровизуал хусусиятларини аниқлаш хамда қиёсий ташҳислашни такомиллаштиришдан иборат.

Замонавий шароитда сиёсий етакчи имижининг шаклланиш жараёни


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қолқанов Нуриддин Ташпулатович
Год издания:
2018
Номер УДК:
323.10(575.1)
Дата создания:
2018-05-25 15:31:23
Сиёсий етакчи имижи муаммоларини комплекс тадқиқ этиб, мамлакатни модернизациялаш ва жамиятни эркинлаштириш жараёнида сиёсий етакчи имижини шакллантириш масалаларини ижтимоий-сиёсий фанлар доирасида илмий ва назарий жиҳатдан ўрганиш.

Наманган вилояти ойконимларининг тарихий-лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Неъматова Юлдуз Одилжановна
Год издания:
2018
Номер УДК:
811. 512. 133.
Дата создания:
2018-05-25 14:56:21
Наманган вилояти ойконимларининг тарихий ва замонавий шаклларини, вариантларини тўплаш ҳамда уларни лисоний жиҳатларини белгилаш

Жануби-ғарбий наманган шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал тадқиқи


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Дарвишов Иброхим Ўрманович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133(575,123)(043.3)
Дата создания:
2018-05-25 14:56:17
Тадқиқотнинг мақсади жануби-ғарбий Наманган (ЖҒН) шеваларидаги ўзига хос фонетик-фонологик хусусиятларини таҳлил қилиш, товушлар тизими таснифи ва тавсифини бериш, фонетик жараёнларнинг тaриxий гeнeзиси, уларнинг тарқалиш ва амал қилиш ареалини белгилашдан иборат.

Ўзбек тилида луғавий синонимия ва градуонимиянинг ўзаро муносабати


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Раҳмнов Ғаффоржон Рўзматович
Год издания:
2018
Номер УДК:
811.512.133’373.421(043.3)
Дата создания:
2018-05-25 14:53:16
Тaдқиқотнинг мaқсaди ўзбек тили луғавий синонимиясининг градуонимияга муносабатини ўрганишдан иборат.

Бадиий матнда шахс хусусиятларини ифодалаш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Қурбонова Сайёрахон Махамадалиевна
Год издания:
2018
Номер УДК:
81`42:159.92(043.3)
Дата создания:
2018-05-25 14:52:33
Тил материалларининг психолингвистик таҳлили асосида ўзбек тили бадиий матнларида шахс хусусиятларининг ифодаланиш ҳолатлари ва уларнинг нутқий жараёнларда ифодаланишига доир ўзига хосликларни аниқлаш.

Ижро иши юритиш


  
- 0 +
Уровень:
Высшее образование
Автор:
М.Нажимов
Характер издания:
Научно-образовательный
Год издания:
2017
Издательство:
QQDU
Количество страниц:
112
Дата создания:
2018-05-25 14:45:58
Ҳозирги замон фанида айрим ҳуқуқшунослар ижро иши юритиш фуқаролик ёки хўжалик процессининг босқичи деган фикрдалар. Бошқа ҳуқуқшунослар эса ижро иши юритиш маъмурий процесс тизимининг алоҳида қисми деган фикрни асослашга ҳаракат қилмоқдалар. Аммо кейинги вақтда кўпчилик олимлар ижро иши юритиш ҳуқуқнинг мустақил соҳаси деган фикрга келмоқда.

Инвестицион банклар фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Уровень:
Послевузовское образование
Автор:
Игамбердиев Султонмурод Халмуратович
Год издания:
2018
Номер УДК:
336.5.658.01
Дата создания:
2018-05-25 14:38:36
Тадқиқотнинг мақсади инвестицион банк фаолиятини тартибга солиш ва бошқаришнинг халқаро стандартлари ҳамда амалиёти талаблари асосида Ўзбекистон банклари инвестицион фаолияти бошқарувини такомил- лаштириш юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Сообщить об ошибке Транслит